Đào tạo sửa chữa xe đạp điện, hướng dẫn sử dụng xe đap điện, cung cấp linh kiện xe điện tại tphcm

Công ty đào tạo nghề sửa chữa xe đạp điện tại tphcm, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa xe đạp điện tại tphcm

Trang chủ / Kiến thức kinh doanh / Cách phỏng vấn ứng viên đạt hiệu quả cao nhất

Để phỏng vấn nhân viên hiệu quả thì đòi hỏi các nhà tuyển dụng phải có bộ tiêu chí tuyển dụng cho từng chức danh cụ thể trong doanh nghiệp. Tuyệt đối không được phỏng vấn lan man khi chưa có tiêu chí rõ ràng, điều này sẽ khiến cho doanh nghiệp mắc 1 số sai lầm như: tuyển không đúng người hoặc bố trí nhân viên không hợp lý.

 

Đầu tiên PHÒNG NHÂN SỰ phải yêu cầu các TRƯỞNG PHÒNG trong doanh nghiệp gửi các bản tiêu chí tuyển dụng của phòng ban họ cho phòng nhân sự. Sau khi có tiêu chí tuyển dụng thì chúng ta bắt đầu phỏng vấn.

 

Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn nhân viên bán hàng với các tiêu chí tuyển dụng như sau:

 A. Phân tích tiêu chí tuyển dụng:

Ở bảng trên chúng ta thấy rõ rằng Trưởng Phòng Kinh Doanh yêu cầu tuyển nhân viên bán hàng với các tiêu chí năng lực khá cụ thể. Chúng sẽ tách ra 3 công việc chính của nhân viên bán hàng như sau:

 

1. Công việc tiếp cận khách hàng và giới thiệu sản phẩm:

- Công việc này yêu cầu nhân viên bán hàng cần có các kiến thức về thị trường, sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Kỹ năng để thực hiện công việc này cần khả năng lập kế hoạch, thống kê, tổ chức. Thải độ và tố chất cần để thực hiện công việc này là nhạy bén, năng động, chủ động, trách nhiệm.

 

2. Công việc thuyết phuc và tư vấn khách hàng:

- Công việc này yêu cần nhân viên bán hàng cần có các kỹ năng động viên, truyền đạt, thuyết phục. Thái độ và tố chất cần cho công việc này là liêm chính, kiên trì, cầu tiến.

 

3. Công việc theo dõi tình hình và kết quả bán hàng:

- Công việc này yêu cầu nhân viên bán hàng phải có thái độ và các tố chất trung thực. Kỹ năng cần có là phân tích và giải quyết vấn đề.

 

B. Tiến hành phỏng vấn:

1. Phỏng vấn việc tiếp cận khách hàng và giới thiệu sản phẩm:

- Nhà tuyển dụng phỏng vấn xoay quanh các câu hỏi về các tiêu chí ( thị trường, sản phẩm, khách hàng và đối thủ cạnh tranh, lập kế hoạch, thống kê, tổ chức, nhạy bén, năng động, chủ động, trách nhiệm.  Chú ý chỉ hỏi về các vấn đề ứng viên đã làm trong quá khứ, không được hỏi về hiện tại và tương lai. Vì chỉ khi hỏi về quá khứ thì nhà tuyển dụng mới biết được sự thật về ứng viên.

 

Ví dụ: (Nhà tuyển dụng "NTD" sẽ hỏi ứng viên "UV" câu hỏi quá khứ với kỹ năng lập kế hoạch)

-NTD: Anh/chị đã từng làm NVBH tại công ty mỹ phẩm A 3 năm ?

-UV: Vâng, em đã làm tại vị trí đó 3 năm

-NTD: Anh/chị đã từng nghe đến việc lập kế hoạch bán hàng chưa ?

-UV: Vâng, em đã nghe.

-NTD: Anh/chị đã từng lập kế hoạch bán hàng tại công ty cũ chưa ?

-UV: Vâng em đã từng lập kế hoạch bán hàng.

-NTD: Anh/chị hãy trình bày phương pháp lập kế hoạch bán hàng.

-UV: trả lời 4 bước sau

- Bước 1: xác định mục tiêu bán hàng

- Bước 2: giải pháp thực hiện

- Bước 3: kế hoạch làm việc hằng ngày

- Bước 4: thực thi và đánh giá

-NTD: Tốt lắm, Anh/chị hãy cho biết kế quả đạt được sau khi hoàn thành kế hoạch bán hàng

-UV: Dạ thưa, doanh số tăng 30%

-NTD: Cấp trên của bạn đánh giá kế hoạch bán hàng của bạn như thế nào?

-UV: Cấp trên hài lòng và yêu cầu phát huy.

 

Như vậy chúng ta đã hoàn thành phỏng vấn cho câu hỏi về kỹ năng lập kế hoạch. UV có kỹ năng lập kế hoạch, phù hợp với 1 tiêu chí tuyển chọn. NTD sẽ tiếp tục phỏng vấn các tiêu chí còn lại để xem UV liệu có phù hợp với công việc tiếp cận khách hàng và giới thiệu sản phẩm.

 

2. Phỏng vấn công việc thuyết phuc và tư vấn khách hàng:

- Nhà tuyển dụng phỏng vấn xoay quanh các câu hỏi về các tiêu chí (động viên, truyền đạt, thuyết phục, liêm chính, kiên trì, cầu tiến.  Chú ý chỉ hỏi về các vấn đề ứng viên đã làm trong quá khứ, không được hỏi về hiện tại và tương lai. Vì chỉ khi hỏi về quá khứ thì nhà tuyển dụng mới biết được sự thật về ứng viên.

 

Ví dụ: (Nhà tuyển dụng "NTD" sẽ hỏi ứng viên "UV" câu hỏi quá khứ với kỹ năng kiên trì)

-NTD: Anh/chị đã từng làm NVBH tại công ty mỹ phẩm A 3 năm ?

-UV: Vâng, em đã làm tại vị trí đó 3 năm

-NTD: Anh/chị đã từng nghe đến tố chất kiên trì  bao giờ chưa ?

-UV: Vâng, em đã từng nghe.

-NTD: Anh/chị đã từng kiên trì trong công việc tại công ty cũ chưa ?

-UV: Vâng em đã từng kiên trì trong công việc..

-NTD: Anh/chị hãy kể cho tôi nghe về 1 lần Anh/Chị đã kiên trì trong công việc.

-UV: KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC !!!

 

Như vậy kết luận của NTD như sau: UV không ví dụ được về đức tính kiên trì nên tố chất này không có trong con người của ứng viên ==> 1 tiêu chí tuyển dụng đã không đạt. NTD tiếp tục phỏng vấn các tố chất khác trong công việc thuyết phục và tư vấn khách hàng.

 

3.Phỏng vấn công việc theo dõi tình hình và kết quả bán hàng:

- Nhà tuyển dụng tiếp tục phỏng vấn xoay quanh các câu hỏi về các tiêu chí (phân tích, giải quyết vấn đề, trung thực).  Chú ý chỉ hỏi về các vấn đề ứng viên đã làm trong quá khứ, không được hỏi về hiện tại và tương lai. Vì chỉ khi hỏi về quá khứ thì nhà tuyển dụng mới biết được sự thật về ứng viên.

 

Ví dụ: (Nhà tuyển dụng "NTD" sẽ hỏi ứng viên "UV" câu hỏi quá khứ với tố chất trung thực)

-NTD: Anh/chị đã từng làm NVBH tại công ty mỹ phẩm A 3 năm ?

-UV: Vâng, em đã làm tại vị trí đó 3 năm

-NTD: Anh/chị đã từng nghe đến tố chất trung thực  bao giờ chưa ?

-UV: Vâng, em đã từng nghe.

-NTD: Anh/chị đã từng trung thực trong công việc tại công ty cũ chưa ?

-UV: Vâng em đã từng trung thực trong công việc..

-NTD: Anh/chị hãy kể cho tôi nghe về 1 lần Anh/Chị đã trung thực trong công việc.

-UV: KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC !!!

Như vậy: Ứng viên không ví dụ được về bất cứ tình huống trung thực nào trong quá khứ, NTD đánh giá ứng viên không đạt tiêu chí trung thực.

 

Ở trên là 3 ví dụ phỏng vấn về 3 tiêu chí mà Trưởng Phòng Kinh Doanh yêu cầu, chúng tôi luôn nhấn mạnh NTD chỉ được hỏi về quá khứ của ứng viên mà không cho phép hỏi về hiện tại và tương lai. Lý do đơn giản là nếu hỏi về tương lai (tức NTD hỏi về việc ứng viên chưa làm) thì ứng viên không có cơ sở để nói, hoặc chém gió hoặc nói được mà không làm được. NTD bắt buộc phải hỏi thật kỹ về quá khứ và lấy kết quả ứng viên đạt được trong quá khứ làm nền tảng phát triển cho hành vi trong tương lai.

Nhà tuyển dụng nên lưu ý rằng, đối với một số ứng viên thiếu một số tiêu chí về KIẾN THỨCKỸ NĂNG chúng ta hoàn toàn có thể tuyển ứng viên bới vì 2 thứ trên đều có thể đào tạo và thay đổi được. Còn ứng viên thiếu tiêu chí về THÁI ĐỘ & TỐ CHẤT thì nhà tuyển dụng nên loại bỏ.

 

Các tin khác