Đào tạo sửa chữa xe đạp điện, hướng dẫn sử dụng xe đap điện, cung cấp linh kiện xe điện tại tphcm

Công ty đào tạo nghề sửa chữa xe đạp điện tại tphcm, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa xe đạp điện tại tphcm

Trang chủ / Kiến thức kinh doanh / Công việc của CEO trong vấn đề quản trị nguồn nhân lực

Có nhiều cách phát biểu về Quản trị Nguồn nhân lực do ảnh hưởng cách tiếp cận và nhận thức khác nhau. Một trong những khái niệm thường dùng đó là: “Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên của nó “.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn các công việc chính của CEO trong việc quản trị nguồn nhân lực.

 

1. Hoạch định nguồn nhân lực:

 

- Xác định mục tiêu của doanh nghiệp.

- Dự kiến cơ cấu nhân sự cần thiết để đạt được mục tiêu.

- Thiết kế quy trình công việc, xác định tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành công việc (KPI) và các tiêu chuẩn của vị trí.

- Lập bảng mô tả công việc.

 

 

2. Tuyển dụng và bố trí nhân sự:

 

- Xác định tiêu chuẩn tuyển chọn.

- Tham gia quá trình tuyển chọn.

- Quyết định kết quả tuyển dụng.

- Lập chương trình hướng dẫn hội nhập.

 

 

3. Đào tạo:

 

- Xác định nhu cầu cần đào tạo trong các bộ phận.

- Cung cấp nguồn lực ứng dụng kết quả đào tạo ( Ví dụ: Đào tạo về kỹ năng tin học nhưng nhà quản trị phải cung cấp máy vi tình cho nhân lực làm việc).

- Đánh giá, phản hồi kết quả làm việc trong & sau khi đào tạo.

- Đề xuất các hình thức khuyến khích/ khen thưởng trong & sau quá trình đào tạo.

 

 

4. Phát triển nguồn nhân lực:

 

- Thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình kèm cặp và hướng dẫn công việc.

- Tổ chức các hình thức luân chuyển, mở rộng và phong phú hóa công việc.

- Đánh giá năng lực và thành tích nhân viên trong các bộ phận.

 

 

5. Quản lý nhân viên và giữ nhân viên giỏi:

 

- Xác định giá trị công việc làm cơ sở xây dựng và quản lý hệ thống lương bổng & đãi ngộ.

- Tham gia xem xét đề bạt, thuyên chuyển, tái bố trí cơ cấu.

- Tham gia các kế hoạch giữ nhân viên giỏi.

- Giải quyết các mâu thuẫn công việc trong bộ phận.

- Tổ chức truyền thông NNL trong bộ phận.

- Tổ chức xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 

 

Các tin khác