Đào tạo sửa chữa xe đạp điện, hướng dẫn sử dụng xe đap điện, cung cấp linh kiện xe điện tại tphcm

Công ty đào tạo nghề sửa chữa xe đạp điện tại tphcm, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa xe đạp điện tại tphcm

Trang chủ / Kiến thức kinh doanh / Công việc của Giám Đốc Nhân Sự trong vấn đề quản trị nguồn nhân lực

Khái niệm hiện đại về Quản trị nguồn nhân lực là: “Quản trị nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức trong khi đồng thời cố gắng đạt được những mục tiêu của cá nhân “.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn các công việc chính của Giám Đốc Nhân Sự (CHRO) trong việc quản trị nguồn nhân lực.

1. Hoạch định nguồn nhân lực:

- Lập và quản lý việc thực hiện kế hoạch nguồn nhân lực.

- Thiết kế cơ cấu tổ chức.

- Quản lý hệ thống năng lực và đánh giá thành thích.

 

 

 

2. Tuyển dụng và bố trí nhân sự:

 

- Thiết kế và tổ chức quy trình tuyển dụng.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến tuyển dụng.

- Quản lý và đánh giá chương trình hội nhập.

 

 

 

3. Đào tạo:

 

- Phân tích & tổng hợp nhu cầu đào tạo.

- Lập và quản lý kế hoạch đào tạo.

- Quản lý quá trình ứng dụng trong và sau đào tạo.

- Đánh giá tác động của đào tạo.

- Cập nhật kết quả đào tạo vào hệ thống quản lý vào hệ thống quản lý năng lực và thành tích

 

 

4. Phát triển nguồn nhân lực:

 

- Quản lý các kế hoạch kèm cặp và hướng dẫn công việc.

- Quản lý hệ thống đánh giá năng lực và thành tích.

- Quản lý các chương trình khảo sát mức độ thõa mãn nghề nghiệp của nhân viên.

- Tư vấn cho các cấp quản lý các vấn đề liên quan đến phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

- Thiết kế và quản lý các chương trình phát triển nghề nghiệp.

 

 

5. Quản lý nhân viên và giữ nhân viên giỏi:

 

- Thiết kế và quản lý hệ thống lương bổng & đãi ngộ.

- Xây dựng và quản lý kế hoạch đề bạt, thuyên chuyển, nhân sự thừa kế.

- Thiết kế và quản lý chiến lược thu hút và giữ nhân viên giỏi.

- Quản lý truyền thông nguồn nhân lực.

- Quản lý việc xây dựng và cải tiến văn hóa doanh nghiệp.

- Quản lý an toàn lao động.

- Xây dựng và quản lý các chính sách NNL.

- Giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong công việc.

 

 

Các tin khác