Đào tạo sửa chữa xe đạp điện, hướng dẫn sử dụng xe đap điện, cung cấp linh kiện xe điện tại tphcm

Công ty đào tạo nghề sửa chữa xe đạp điện tại tphcm, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa xe đạp điện tại tphcm

Trang chủ / Kỹ năng sống / Kỹ năng thương lượng & đàm phán

Nguyên tắc đầu tiên của đàm phán là hiểu rõ về sở thích và nhu cầu của tất cả các bên. Điều này nghe vậy nhưng không hề đơn giản. Vì đôi khi chính những nhà đàm phán cũng không rõ hoặc từ chối để lộ ra điều họ thực sự muốn.

 

Thay vào đó, họ đưa ra những đòi hỏi hay dựa vào địa vị để gây ảnh hưởng tới những người còn lại – phương pháp này không hề hiệu quả để đạt được sư đồng thuận.


1. M đầu đàm phán - tạo sư hiểu biết:

- Tạo không khí đàm phán: tạo một bầu không khí tin cậy lẫn nhau, xây 

dựng một mối quan hệ tốt với phía bên kia ngay từ giây phút gặp mặt, dù 

bạn đã biết hoặc không biết họ trước đó.

 

 

- Đưa ra những đồ nghị ban đầu:

+ lựa chon vấn đề "dễ trước, khó sau"

 

- khuyến khích bên kia đưa ra đề nghị trước.

+ không bao giờ chấp nhận một đề nghị đầu tiên mà phải luôn yêu cầu 

nhũng đồ nghị tốt hơn.

+ không đưa ra đề nghị đầu tiên tốt nhất và kiên trì bảo vệ.

 

Lập chương trình làm việc: 

Đối với những cuộc đàm phán chính thức cho những vấn đồ lớn, việc lập ra chương trình làm việc nên đựoc thực 

hiện bằng văn bản, cung cấp cho bên kia để có thời gian chuẩn bị.

 

 

2. Chuẩn bi đàm phán:

- Đánh giá tình hình:

+ Thu thập thông tin về thị trường 

+ Thu thập thông tin về đối tượng kinh doanh 

+ Thu thập thông tin về đối tác 

+ Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh

 

 

- Đề ra mục tiêu:

+ Mục tiêu cao nhất: kết quả có thể đạt được tốt nhất.

+ Mục tiêu thấp nhất: kết quả thấp nhất, vẫn có thể chấp nhận được.

+ Mục tiêu trọng tâm: cái mà bạn thực sự mong muốn được giải quyết.

-

 Chuẩn bị nhân sự: thành viên trong đoàn đàm phán (trưởng đoàn, chuyên viên pháp lý, kỳ thuật, thương mại, phiên dịch, etc.)

 

- Lựa chọn chien lược, chien thuật:

» Kiểu chiến lược:

+ Chiến lược "Cộng tác"

+ Chiến lược "Thỏa hiệp"

+ Chiến lược "Hòa giải"

+ Chiến lược "Kiểm soát"

+ Chiến lược "Tránh né"

 

» Kiểu chiến thuât:

+ Địa điêm đàm phán 

+ Thời gian đàm phán 

+ Thái độ đàm phán

 

3. Thương lượng:

- Truyền đạt thông tin: ngôn ngữ diễn đạt lý lẽ rõ ràng, tạo lý lẽ phù hợp 

với người nghe, logic và mạch lạc, etc.

 

- Thuyết phục: hướng về người ra quyết định, nêu ra lợi ích của bên kia

nếu họ chấp thuận, nêu ra hậu quả đối với phái bên kia nếu họ không 

chấp thuận, dẫn chúng bằng xác nhận của bên thứ 3.

 

 

- Đối phó với những thủ thuật của bên kia:

+ Sắp xếp chỗ ngồi: sao cho ta quan sát được nhiều nhất các cử chỉ, thái 

đội của đối thủ.

+ Quan sát: không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào của đối thủ.

+ Lảng tránh: khi không muốn trực tiếp bàn bạc, thương lượng về vấn

+ Đe dọa: nhằm gây sức ép buộc đối thủ nhanh chóng chấp nhận 

+ Phản bác: đưa ra các luận cứ chứng minh đề nghị của bên kia là vô lý.

 

- Nhượng bộ: trước khi đưa ra bất cứ m ột nhượng bộ nào cũng cần đặt ra 3 vấn đề

+ Có nên thực hiện bây giờ hay không?

+ Nên nhượng bộ bao nhiêu?

+ Sẽ được trả lại cái gì?

 

» Kỹ thuật nhượng bộ:

+ Nhượng bộ nhỏ

+ Nhượng bộ có điều kiện 

+ Nhượng bộ có lý do

+ Diễn đạt bằng chính những từ ngữ và thành ngừ mà bên kia sử dụng.

- Phá vỡ bế tắc: tìm hiểu nguyên nhân bế tắc và xử lý bế tắc.

 

4. Kết thúc đàm phán

- Hoàn tất thỏa thuận

- Rút kinh nghiệm