Đào tạo sửa chữa xe đạp điện, hướng dẫn sử dụng xe đap điện, cung cấp linh kiện xe điện tại tphcm

Công ty đào tạo nghề sửa chữa xe đạp điện tại tphcm, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa xe đạp điện tại tphcm

Trang chủ / Kiến thức kinh doanh / Ma trận PESTEL dành cho các CEO hiện đại

Phân tích PESTEL cũng được sử dụng để đánh giá tiềm năng của thị trường mới. Qui luật chung là các lực tác động tiêu cực càng nhiều thì càng khó khăn để làm kinh doanh ở thị trường đó.

 

thực hiện PESTTEL (hay bất cứ phiên bản nào của nó), các CEO phải thu thập càng nhiều thông tin có liên quan về môi trường bên ngoài càng tốt. Ngày nay, hầu như thông có thể tìm thấy trên internet tương đối dễ dàng, nhanh chóng, và ít tốn chi phí. Khi bảng phân tích hoàn tất trong lần đầu tiên thì quá trình vẫn có thể mất thời gian lâu một tí và vì là người mới bắt đầu rất có thể bạn sẽ tự hỏi rằng “Chính xác là mình tìm kiếm những thay đổi nào về chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ?

 

PESTEL có nghĩa dịch như sau:

- P: Political

- E: Economic

- S: Social

- T: Technological

- E: Environmental

- L: Legal

 pestel

 Ma trận PESTEL

 1. Political:

 • Luật về môi trường
 • Luật giáo dục
 • Luật cạnh tranh
 • Luật về phân biệt đối xử
 • Luật bản quyền, bằng phát minh / sở hữu trí tuệ
 • Bảo vệ người tiêu dùng và thương mại điện tử
 • Luật lao động
 • Luật về An toàn và Y tế
 • Luật về bảo vệ dữ liệu
 • Luật quy định về ô nhiểm môi trường
 • Sự ổn định của chính phủ và những thay đổi có thể có
 • Hành chính (quan liêu)
 • Mức độ tham nhũng
 • Chính sách thuế (thuế suất và miễn giảm)
 • Tự do báo chí
 • Những quy định/Hủy bỏ
 • Kiểm soát thương mại
 • Hàng rào nhập khẩu (chất lượng và số lướng)
 • Biểu thuế
 • Quy định về cạnh tranh
 • Sự tham gia của chính phủ vào các hiệp ước và tổ chức thương mại

 

2. Economic:

 • Giao thương quốc tế
 • Mức lợi tức khả dụng của người tiêu dùng
 • Chính sách tiền tệ
 • Chính sách tài khóa
 • Sự biến động của giá cả
 • Xu hướng thị trường chứng khoán
 • Thời tiết
 • Sự thay đổi khí hậu
 • Tốc độ tăng trưởng
 • Tỉ lệ lạm phát
 • Lãi suất
 • Tỉ giá hối đoái
 • Xu hướng thất nghiệp
 • Chi phí lao động
 • Giai đoạn của chu kỳ kinh doanh
 • Hạng mức tín nhiệm

 

3. Social:

 • Di cư và nhập cư
 • Phân phối tuổi và tuổi đời trung bình
 • Phân phối về giới tính
 • Mức lợi tức khả dụng bình quân
 • Các cấp xã hội
 • Qui mô và cấu trúc gia đình
 • Dân tộc thiểu số
 • Ý thức vể sức khỏe
 • Mức độ học vấn
 • Thái độ đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu
 • Thái độ đối với công việc, giải trí, nghề nghiệp và hưu trí
 • Thái độ đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng
 • Thái độ đối với tiết kiệm và đầu tư
 • Mối quan tâm đến sự an toàn
 • Phong cách sống
 • Thói quen mua sắm
 • Tôn giáo và tín ngưỡng
 • Thái độ đối với sản phẩm “xanh” hay sinh thái
 • Thái độ và sự ủng hộ đối với năng lượng tái tạo
 • Tăng trưởng dân số

 

4. Technological:

 • Cơ sở hạ tầng truyền thông
 • Khả năng cập nhật công nghệ mới
 • Cơ sở hạ tầng và sự thâm nhập của Internet
 • Tầm mức cơ sở hạ tầng
 • Mức độ thay đổi về công nghệ
 • Chi dùng cho nghiên cứu và phát triển
 • Chính sách về công nghệ kỹ thuật
 • Phát luật có liên quan đến công nghệ
 • Tầm mức đầu tư công nghệ trong ngành kinh doanh

 

5. Enviromental:

 • Quản lý chất thải
 • Thái độ đối với sản phẩm “xanh” hay sinh thái
 • Các chủng loài có nguy cơ
 • Thái độ và sự hỗ trợ đối với năng lượng tái sinh
 • Thời tiết
 • Sự thay đổi khí hậu
 • Luật qui định về ô nhiểm môi trường
 • Ô nhiểm nước và không khí
 • Tái chế

 

6. Legal:

 • Luật lao động
 • Luật Y tế và bảo hiểm
 • Bảo vệ dữ liệu
 • Luật cạnh tranh (hay chống độc quyền)
 • Luật về phân biệt đối xử
 • Luật bản quyền, bằng phát minh / sở hữu trí tuệ
 • Thương mại điện tử và bảo vệ người tiêu dùng