Đào tạo sửa chữa xe đạp điện, hướng dẫn sử dụng xe đap điện, cung cấp linh kiện xe điện tại tphcm

Công ty đào tạo nghề sửa chữa xe đạp điện tại tphcm, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa xe đạp điện tại tphcm

Trang chủ / Kiến thức kinh doanh / Phương pháp nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường (R&D) là bước quan trọng nhất cho doanh nghiệp trước khi thâm nhập bất cứ thị trường nào đó. Nghiên cứu thị trường giúp cho doanh nghiệp có thể định vị sản phẩm, định vị phân khúc, định vị khách hàng và đưa ra chiến lược giá hợp lý trước khi bắt đầu cuộc chơi.

 

Hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam thường bỏ qua bước khởi đầu vô cùng quan trọng này, đó cũng chính là nguyên nhân phá sản của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp không hiểu được khách hàng muốn mua gì, với giá bao nhiêu và khách hàng chúng ta đang ở đâu, chúng ta chỉ bán sản phẩm chúng ta có chứ không bán sản phẩm khách hàng cần.

 

KHÁI NIỆM: Nghiên cứu thị trường là công tác nhận dạng, lựa chọn, thu thập, phân tích và phổ biến thông tin với mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên quan đến sự xác định và xử lý những vấn đề cũng như cơ hội trong kinh doanh

 

VAI TRÒ CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG:

 • Nhận dạng, xác định cơ hội và vấn đề của kinh doanh
 • Thiết lập, điều chỉnh đánh giá các hoạt động kinh doanh
 • Theo dõi việc thực hiện các hoạt động kinh doanh
 • Phát triển sự nhận thức về kinh doanh & marketing là 1 quá trình liên tục

 

 Có 3 phương pháp trắc nghiệm thị trường cơ bản như sau:

1. Phương pháp thiết kế bảng hỏi:

 • Là công cụ nghiên cứu phổ biến nhất khi thu thập dữ liệu gốc
 • Là câu hỏi mà người được hỏi cần phải trả lời
 • Bảng hỏi cần được soạn thảo cẩn thận
 • Về nội dung: Liên quan trực tiếp đến nhu cầu thông tin để thực hiện mục tiêu của cuộc nghiên cứu
 • Tránh: Người được hỏi không có khả năng trả lời hay không muốn trả lời

 

2. Phương pháp câu hỏi đóng:

 • Có nhiều hình thức câu hỏi đóng, trong đó cả 2 vấn đề câu hỏi và câu trả lời đều được cấu trúc. Nét phân biệt chủ yếu giữa các hình thức câu hỏi đóng là dựa trên câu trả lời
 • Câu hỏi phân đôi: cho phép có 2 khả năng trả lời "có" hoặc "không", "đúng" và "sai"
 • Câu hỏi sắp hàng thứ tự: sắp xếp thứ tự tương đối của các đề mục được liệt kê
 • Câu hỏi đánh dấu tình huống theo danh sách: đánh dấu vào một hay nhiều loại câu trả lời được liệt kê để lựa chọn
 • Câu hỏi nhiều lựa chọn: liệt kê một số câu trả lời, cho biết chủ đề và chọn ra câu trả lời phù hợp nhất
 • Câu hỏi bậc thang: người trả lời được cho một loạt các lựa chọn diễn tả ý kiến của họ

 

3. Phương pháp câu hỏi mở:

Có 3 loại câu hỏi mở

 • Tự do trả lời: người trả lời được tự do trả lời theo ý kiến của bản thân họ, trong phạm vi mà người phỏng vấn dành cho họ.
 • Thăm dò: Người phỏng vấn có thể bắt đầu hỏi những câu hỏi thăm dò thân mật để đưa vấn đề đi xa hơn
 • Kỹ thuật hiện hình: mô tả các tập hợp dữ liệu bằng việc trình bày một cách đầy đủ, rõ ràng những vấn đề còn chưa được rõ nghĩa ( từ ngữ, hình ảnh, mà người trả lời phải mường tượng ra, trên cơ sở đó người trả lời sẽ nói bằng hình dung trong đầu họ về vấn đề đang bàn luận)